Monthly Archives januar 2016

BEFR – ROJAN HAZIM *

Berê gava behsê welatên Iskandînavyayê dihate kirin, helbet li goreyî Kurdistanê, dûlikê dinyayê dihate gotin. Neheq jî nebûne, ji bakura Elmanyayê heta serê dinyayê anku polara [qutuba] bakur welatên Iskandînavyayê ne. Wekî welatên sar, bi sir û seqem, cemed û befrîn dihatin zanîn...

Zêdetir bixwûne

Zimanê bê zimana – ROJAN HAZIM

[Axivtina di ”civîna amadekirina konferansa zimanê Kurdî” da li Berlînê]

ziman kurdi - Kopi
Yêk ji jîrîyên herî sereke û giring yên mirovahîyê yên di vî warê pêşêxistin û qenc kirina jîyana xwe da, afiranderî û danana sîstemê di hev gihiştinê, anku ziman da ye...

Zêdetir bixwûne