KURMANCÎ

KURMANCÎ

Kurmancî-27-ok

Di rojnameya taybetî ya Enstîtuya Kurdî ya Parîsê Kurmancî da midehekî dirêj rapor û lêkolînên min jî hatin weşandin. Wî demî ez jî di nav xebata komika Kurmancî da bûm. Wan hejmarên Kurmancîyê yên ku rapor û lêkolînên min tê da hatine weşandin bi formata pdf li jêr didim.
Yêk ji wan lêkolînan jî mijara “Devokê Hekarîya” bû. [Hejmara 14 – 15]

ROJAN HAZIM

 

**

 

DEVOKÊ HEKARÎYA

ROJAN HAZIM

Devokê Hekarîya cihekî girîng û taybetî
heye di dîyalektê kurmancî da… Ji ber
vê çendê ye ku me li ser vî devokî dest
bi lêkolîneke dirêj û fireh kir û ev karê
me dom dike. Lê belê, li vê derê; ji bo
xebata «Kurmancî» (Rojnameya taybetî
ya Enstîtuya Kurdî ya Parîsê, li ser pirsên
zaravayê kurmancî), em dê digel hindek
nimûneyan û bi kurtî li ser vê çendê
bisekinin…

Dûmahîk: Kurmancî, hj. 14-15

ku1

ku2

ku3

ku4

ku5

ku6

ku7

ku8

ku9

ku10

ku11

ku12

ku13

ku1415

ku16

ku17

ku18

ku19

ku20

ku21

ku22

ku23

ku24

ku25

ku26

ku27

ku28

ku29

ku30

ku31

ku32

ku33

ku34

ku35

ku36

ku37

ku38

ku39

ku40

ku41

ku42

ku43

ku44

ku45

ku46

ku47