Perwerdeya pratîk ya li Xwezayê: Motîvasyona bîr û hizirî

Perwerdeya pratîk ya li Xwezayê: Motîvasyona bîr û hizirî

Çar elementên xwezayê: Agir, Befr, Erd û Çay

 

Semawir-Befr-instituta kurdi-dk

Di tabloyeke wisa da, li cihekî wisa, bi van çar elementan jîyan bi timamî motîvasyoneke bîr û hizirî ye û perwerdeyeke pratîk e.
Heke hûn neşên [nikarin] li cihekî wisa bijîn jî hema bi seyra vê tabloyê qayîl bin û li cihê hûn lê fireke kûr li çaya xwe bidin û bikevine nav xiyalên cihekî wisa û teksteke edebî binivîsin.

 

Semawir-Heziran 2015-Instituta Kurdi-dk