SALNAME

KNKê salnameya 2013-2014ê amade kir

Komisyona Ziman û Perwerdeyê ya KNKê, salnameya KNKê ji bo du salan, 2013-2014 amade kir û da çap kirin. Komisyona Ziman û Perwerdeyê ya KNKê, digel Şêwira Zimanê Kurdî li ser navê mehên mîladî yên kurmancî xebatek dabû dest pê kirin. Navên mehên mîladî yên kurmancî bi lihevhatineke maqûl di salnameyê da hatine bi kar înan.

Li binê salnameyê hem binasê [sebebê] amadekirina salnameyê ya bi vî rengî, hem jî rojên giring yên civata Kurdistanê yên neteweyî, civakî û dînî hatine bi cih kirin.

Bi taybetî binasê amadekirina salnameyê wisa hatîye îzah kirin:

[[… Komisyona Ziman û Perwerdeyê ya KNKê ji ber têkilavîya navên mehên mîladî yên Kurmancî, di platforma Şêwira Zimanê Kurdî da li ser yêkkirina navên mehên mîladî yên Kurmancî riberizek dabû destpêkirin. Mixabin mutabeqet pêknehat û berbelavî didome. Lewma, Komisyona Ziman û Perwerdeyê ya KNKê, digel Şêwira Zimanê Kurdî, piştî şêwireke berfireh ya bi dem û dezgehên zimanî,  zimanzan û zimannasan gihişte vê encamê; heta ku li ser navên mehên mîladî yên Kurmancî hevbîrîyeke kamil çêdibe navên mehên mîladî yên Kurmancî dê bi rengê qedîm ku xelk bi kar tîne, bêne bi kar înan ku di kovara Hawarê û yên berê hatine weşandin da jî wisa bûn. Herweha di nav xelk û sîstemê perwerdeya navçeya kurmancîaxêv ya Kurdistana Federal [Bahdîna] da jî navên mehên mîladî yên zaravayê Kurmancî bi vî rengî bi kar tên. [Tinê ji bo meha 10ê Çirîya yêkê, bo meha 11ê Çirîya duyê û bo meha 12ê Kanûna yêkê / Kanûna biçûk, bo meha 1ê jî Kanûna duyê / Kanûna mezin tête gotin.].

Tête hêvî kirin ku dem û dezgehên Kurdistanê û Kurd û Kurdistanî navên mehên mîladî yên Kurmancî bi rengê vê salnameyê bi kar bînin…]]

 

Li jêr wekî nimûne didin.

Salname 2013-2014